Bod falu és a Potpusztai templom körzete
További, érdekes videóért iratkozz fel a folyamatosan frissülő Youtube csatornámra. Köszönöm szépen!
Bot település a szomszédos Etyekkel együtt, az Etyekről Bicskére vezető út mentén, egy, a középkorban még fontos, azóta már jobbára elkerült főút mellett terül el, Etyek községtől mintegy 5-6 km-re.  Egy kiemelkedő dombon áll az elpusztult Bod falu temploma. A falu házai a domb Nyugati oldalán, körülbelül 150 méter hosszan helyezkedtek el.

1280-ban említik először, Villa Bot néven. 1333-ban említik a falu plébániáját, amelyet Sarlós Boldogasszonynak ajánlottak, és ekkor papja István. Ebben az oklevélben említik a falu ispotályát.
1333-ban a pápai tizedjegyzékben szerepel. 1339. május 15-én, Visegrádon kelt oklevél szerint Pál országbíró tudatja, hogy május 1-én megjelentek előtte Salamon fiai és Lampert fia, János a maguk, a többi felperes, valamint Lampert, Dénes fia László nevében a Strigoniumi Szt. István királyi egyház kereszteseinek konventje ügyvalló levelével, másrészről az alperesek, s elmondták, hogy az országbíró engedélyéből, a prelatus-ok és bárók beleegyezésével és fogott bírák elrendezésével birtokaikon a következő osztályt tették: az alperesek több birtok mellett a Pest vármegyei Bod birtokon levő részeiket minden haszonvétellel, joggal, bevétellel és tartozékkal a felpereseknek, valamint Dénes fiának Lászlónak adták, s ezekbe őket jún. 20-án Gheztey-i Balázzsal, a királyi curia emberével a budai káptalan tanúsága alatt, akinek kiküldését az országbíró jelen levelével kéri, be kell vezettetniük.
47. rész: Fejér megye - Bod falu és a Botpusztai templom
1402-ben IX. Bonifác pápa a Szeplőtelen Fogantatás napjára Búcsú tartására ad engedélyt. Ezt követően a templomot jelentősen, díszesebben nagyobbá átépítik. 1469-ben possessio Bodként szerepel a forrásokban.

A török hódoltság alatt temploma súlyosan megrongálódott, a boltozata beszakadt, nyugati homlokzatának nagyrésze pedig leomlott. Bot lakosságát a törökökkel harcoló tatár hordák hurcolták el rabszolgának, és a falu elnéptelenedett. Ekkor pusztult el a mai Botpuszta és Háromrózsa között körülbelül félúton, az akkori Nagybáté falu is. Ezután kezdték Botpusztának hívni a falut. A török hódoltság alatt, mint praediumot említik, amelyet a bicskeiek és az etyekiek használnak. A falu ezután soha nem nyerte vissza a régi fényét, és a hódoltság után az egykori falu helyét állat legeltetésre használták, de 1696-ban egy inquisitio alkalmával említenek „Body templom telekye” -t.
Botpuszta, templom
Az első fontosabb esemény 1754-ben a Toesch vagy Tosch nevű birtokos nevéhez fűződik, aki kastélyt építtet, és újjáépítteti a romokból a mai kápolnát. 1758-ban a területet megszerzi Sándor Antal, Szlavniczai Sándor gróf, birtokán megtelepszik a nazarénus szerzetesrend. Számukra építették a templomhoz csatlakozó klastromot, amely a pestisjárványok idején ispotályként is működött. A szerzetesek a templomot kijavították, és az elpusztult nyugati homlokzatot felépítették, valamint új ablaknyílásokat képeztek ki. Ők Mária Terézia magyar királynő és fia, II. József haszontalan szerzetesrendek elleni politikája miatt kényszerültek elhagyni a falut. 1794-ben helyezték el a templom nyugati falában a kőkeretes, évszámos kaput. 
Botpuszta, templom
A falu a XIX. századig puszta maradt, a század végén ismét önálló településsé alakult, és 1927-ben Etyekhez csatolták, és 1945-ig a Sándor-Metternich család birtokában maradt. A II. világháború után Botpusztán laktanyát alakítottak ki, ahol a szovjet hadsereg állomásozott. Az 1970-es években pusztulásnak indult és elhagyott kápolnát 1985-ben felújították.
Források:

Középkori okmánytárak, Zsigmond-kori oklevéltár
Nagy Lajos: Pusztatemplomok Fejér megyében
Még több és érdekes videóért iratkozz fel a Youtube csatornámra.
Köszönöm szépen!
MCBUBU 2021.04.03. - Elpusztult Árpád-kori falvaink - Bod falu  v.1.3