Csobácszög falu és a Csobánci Rossz templom körzete
További, érdekes videóért iratkozz fel a folyamatosan frissülő Youtube csatornámra. Köszönöm szépen!
1407-ben Chobanchzygy néven említették, melyben a hűtlenségbe esett Gallus és örököseitől Luxemburgi Zsigmond király elvette Chobanchzygy falut, és Gersei Pethő Jánosnak adományozta, melynek birtokában Borbála királyné 1407-ben nevezett urat, János veszprémi püspök által oltalmaztatja. Egy 1464.08.01-én, Budán kelt oklevél szerint Guti Ország Mihály nádor meghagyja a kapornaki konventnek, hogy küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a nádori ember a megyében tanú vallatással megállapítsa, igaz-e Gerse-i Pethew özvegyének, Katalin asszonynak és János meg György nevű fiainak panasza, amely szerint Kanizsai Miklós és László családjukkal és jobbágyaikkal a panaszosok Zala megyei Chobanzegh nevű birtokára törtek és onnan a jobbágyok összes állatjait elhajtották és ingóságaikat elvitték. Amennyiben a panasz igaz, úgy a nádori ember a hatalmaskodókat inszinuációval idézze törvénybe.
A rom a középkori Csobácszőg vagy Szögi falu templomának romja. A „rossztemplom” egyhajós, félköríves szentélyű kőépület volt, déli oldalán félköríves kis ablakokkal, nyugati homlokzatán pedig kapunyílással. A templom a XIII. században épülhetett. A templomról középkori okleveles említést nem ismerünk, sajnos a faluval kapcsolatban is nagyon kevés információnk van.
A hajdani templom romját a helyi gazdák gazdasági épületnek is használták egy időben, ennek nyomait is őrzi a rom. A falu helyén ma szőlő van, a temploma tető nélkül árválkodik a hegy oldalában. Sorsára hagyta a történelem.
A vidék eredetileg a Balaton nyugati táját megszálló Lád vagy Vérbulcsú nemzetség szálláshelye, amely csak a X. század második felében kerülhetett a fejedelmi nemzetség kezére. A királyi birtokok megszervezése után a zalai várispánság területéhez tartozott, környéke pedig a veszprémi püspökség és a káptalan, meg az Atyusz nemzetség birtoka lett. Csobánc nevével 1221-ben találkozunk először, amikor az Atyusz nembéli Sal comes elajándékozta Chobanch-hegyi szőlőjét.

Magáról a faluról ebből az időből még semmit sem tudunk. Feltételezhető, hogy a XII. században települt, amikor az egyre fokozódó szőlőművelés a hegyek magasabb pontjait is birtokába vette.
34. rész: Veszprém megye - Csobáncszög falu és a Csobánci Rossz templom
Csobánc Rossz templom
Később, a török időkben Csobánc várához tartozott és földesurai a Gyulaffyak voltak. Csobáncszög a török veszély ellenére is jelentős hellyé fejlődött a XVII. századra, ugyanis a vár közelsége megvédte a török veszedelemtől. Fennmaradt pecsétnyomója szerint mezővárosi rangot viselt. Kőfal kerítette, amelynek részei ma is láthatóak. A vár pusztulása után elszegényedett, és elnéptelenedett. Lakói a XVIII. század elején Diszelre vonultak, így a XVIII. század végén már csak egy kis falucska maradt. Ekkor még öregek emlékeztek arra, hogy Búcsúk idején Csobánc templomához a kalmárok szekereit felvontatták, mert a kocsiút már nem volt járható. 1861-ben Rómer Flóris így emlékezett meg róla: „A régi falu a hegyoldalán álló rom templom mellett állt, honnan Diszelyre levonultak, egyedül néhány ház Csobáncz falucska maradt a hegy alján.”
Csobánc Rossz templom
Források:

Koppány Tibor: A Balaton-Felvidék románkori templomai
Zsigmond-kori oklevéltár
MCBUBU 2021.03.04. - Elpusztult Árpád-kori falvaink - Csobáncszög falu  v.1.3
Még több és érdekes videóért iratkozz fel a Youtube csatornámra.
Köszönöm szépen!