Elpusztult Árpád- vagy középkori falvaink - Árokfő és az Árokfői templomrom
Árokfői templomrom
Árokfői templomrom
2. rész: Veszprém megye - Árokfő falu és az Árokfői templomrom

A rom a Nivegy-völgyben, Balatoncsicsó mellett, a faluból kihajtva egy kis aszfaltúton, egy kanyarnál, balra az erdőben, kb. 200 méterre, ma vadregényes erdő területéntalálható. A romtól nem messze, egy patak igen meredek vízmosása is látható.
Árokfő falut 1353-ban említi először oklevél. Megszentelt templomának romja ma is megtalálható. Templomáról írásos említés nem ismert.
Árokfő falut 1353-ban említi először oklevél. Megszentelt templomának romja ma is megtalálható. Templomáról írásos említés nem ismert. A falu a veszprémi káptalan birtokához tartozott. Lakói örökös jobbágyok és egyházi nemesek voltak.
1353. aug. 10-én János veszprémi püspök és királynéi kancellár, atyai háza egykori szolgálójának, Pál özvegyének, Roka dictus János, a veszprémi egyház Arukfeu-i jobbágya anyósának, Elena nemes aszzonynak, régi szolgálatainak jutalmául és szegénységére való tekintettel, az örökös hátrahagyása nélkül elhunyt Cosma fia Beke, egykori egyházi nemes jobbágy Arukfeu-i telkét és tartozékait a káptalan beleegyezésével és oly kikötéssel adományozza, hogy utódai is azokat a szolgálatokat teljesítik, amelyekkel az egyház többi jobbágya tartozik, ha pedig hűtlenekké válnának, az adományt rögtön elveszítik.
1413. Márc. 25-én a fehérvári káptalan oklevelében jelzi, hogy a Branda, a veszprémi püspökség gubernátora részére perbeli cselekmények végzésére egy évi időtartamra adott felhatalmazása alapján Zala megyében vizsgálatot tartva megállapította, hogy amikor Brandának Zentbereckfalwa és Arokfew birtokokon lakó jobbágyai húshagyó kedden, márc. 7-én nyulászni mentek, és Arokfew birtokon egy nyulat bekerítettek, Monozloi Darabws Péter, György diák, Lukács fia, Gergely, Miklós fia, László, Konth dictus István testvére, Lukács, Konth dictus Miklós, Tamás fia, Mátyás, másik Tamás fia, Bálint, Bálint szabó, János fia, Mihály, Mihály fia, János, Chibak dictus Adorján, Mihály fia, Lukács fegyveresen a jobbágyokra rontottak, a nyulat elszalasztatták, őket pedig meg akarták ölni.
1588-ban malma is volt. Lakott helyként utoljára az 1604-es urbániumban szerepelt. A török korban végleg elpusztult. A közvetlen környéken Árokfőn kívül még három Árpád-kori település volt: Szentbereckfa, Szent Balázs falva és Herend.
Források:

Középkori templomok és egyházas helyek Veszprém megyében
Zsigmondkori oklevéltár
MC-BUBU, Elpusztult Árpád-vagy középkori falvaink - Árokfő falu  2021 V.1.2