Források:

Középkori templomok és egyházas helyek Veszprém megyében
Építészeti emlékek - Herendi templomrom
Anjou kori oklevéltár
Veszprémi regeszták (1301–1387
Készült: 2020.02.07. MC-BUBU - Herend falu
2/2. rész: Veszprém megye - Herend falu és a Herendi templomrom

Herend községről mindenkinek a híres herendi porcelán jut eszébe, azonban tőle nem messze, a festői Nivegy-völgyben fekvő kistelepülés, Szentjakabfa található. Területén találjuk egy másik Herend nevű település nyomait, illetve annak Árpád-kori templomának a romját.
Nevét 1306-ban említette először oklevél. Ottó király szolgálatai jutalmául ekkor adta a megkoronáztatásában őt támogató Benedek püspöknek a három udvarnokfalut, Nevegyszentjakabot, Herendet és Tagyont, udvarnokaival együtt.
Károly Róbert újra királyi birtokba vette, majd 1318. jún. 29-én kelt oklevelében más területekért cserébe István püspök kapta meg. Ezt a csere ügyletet 1324-ben Henrik veszprémi püspök megerősíti.
1331. márc. 27-én Visegrádon kelt oklevél szerint Károly király Herendi, Szentjakabi és Tagyoni (Thageni) jobbágyai panaszára, miszerint Henrik veszprémi püspök és királynéi kancellár szabadságukban korlátozza őket, és nem engedi, hogy a király más birtokára költözzenek, mivel azt állítja, hogy falvastul cserébe kapta őket Szentendre (villa S. Endree) nevű birtokáért, felszólítja a püspököt, hogy mutassa be az erről szóló oklevelet Ha nincs oklevele, vagy nem akarná bemutatni, akkor engedje, hogy e jobbágyok a király embere, Sos dictus Jakab kíséretében ingóságaikkal a királyi birtokra áttelepedhessenek, és házaikat, egyéb épületeiket eladásra felkínálhassák és szőlőiket továbbra is megtarthassák.
Herendi templomrom
1413. jún. 13-án kelt oklevélből megtudjuk, hogy a zalai konvent Branda, a veszprémi püspökség kormányzója javára szóló egyéves felhatalmazása alapján kiküldötte és Kueskali Kozma fia, Balázs királyi ember vizsgálatot tartva megtudta, hogy áldozócsütörtök utáni hétfőn (jún. 5.) Ratholthi Gyula mester Chamfaluai népei és jobbágyai uruk akaratából és parancsára Herend birtokon Branda kormányzó Herendi jobbágyának egyik ökrét Chamfaluan leölték és egy másikat megsebesítve otthagyták, s a birtokon a kormányzó törvényes tiltakozásai ellenére több szőlőt ex novo plantassent, ezért Gyula mestert Chamfalua birtokon Szt. Jakab nyolcadára jelenléte elé idézte Branda kormányzó ellenében.
1446-ban lakói Szentjakabfa lakóival együtt nemes jobbágyok, közülük válogatták a veszprémi püspöki vár mindenkori őreit.
A falu egy 1548-as törökdúlás következtében elnéptelenedett, és templomával együtt elpusztult. Többé nem népesült be újra. A templom azóta pusztatemplom.